Articles

Privacy Policy

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door

allesondermijndak.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd.

allesondermijndak.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van onze

klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is
voor onze activiteiten.

Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de
Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.